Asuminen

Elämää luonnonkauniissa Leväniemessä

Leväniemessä on tällä hetkellä yli 60 asukasta ikäjakaumaltaan nuorista aikuisista vanhuusikäisiin saakka. Leväniemessä on 31 paikkaa kehitysvammaisille, 31 mielenterveyskuntoutujille ja 6 paikkaa muille tehostettua palveluasumista tarvitseville. Leväniemi tarjoaa tehostettua, tuettua ja kuntouttavaa palveluasumista asukkaan tarpeen mukaan. Palvelut on tuotteistettu.

Jokaiselle asukkaalle tehdään yksilöllinen kuntoutus- tai palvelusuunnitelma, jossa määritellään kunkin asukkaan tarvitsema tuki ja apu sekä osallistuminen päivä- ja työtoimintaan. Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka tukee ja ohjaa asukasta kuntoustussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Leväniemessä on kaksi omaa lääkäriä; yleislääketieteen erikoislääkäri ja psykiatrian erikoislääkäri. He pitävät vastaanottoa perjantaisin vuoroviikkoina. Asukkaille tehdään säännölliset terveystarkastukset. Kuntoutumisen tukena on myös oma fysioterapeutti.

Palveluasumiseen kuuluvat hoiva, huolenpito ja kuntoutus, päivä- ja työtoiminta sekä puhtaanapidon ja muiden omatoimisuustaitojen ohjaus ja apu. Kuntoutumisen myötä asukkaan on myös mahdollisuus palata kotikuntaansa. Asukkaan valitsemisen kriteerit: yhden autettava ja ei säännöllisten pakkokeinojen tarpeessa oleva henkilö, ei vuodepotilas, ei lisälaitteita tarvitseva (happi- tms.) Erikseen sovittaessa on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen avustajaan.

Tehostettu palveluasuminen – KOTIRANTA

Turvallista asumista kodinomaisessa ympäristössä, jossa asukasta tuetaan ja kannustetaan mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen. Tarkoitettu ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja muille henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt psyykkisistä tai fyysisistä syistä. Henkilökunta on paikalla 24 h/vrk.

Tehostettu palveluasuminen – PIENRYHMÄKODIT

Turvallista asumista kodinomaisessa ympäristössä, jossa asukasta tuetaan ja kannustetaan mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen. Toimintakyvyn kohentumisen myötä tavoitteena on siirtyminen kevyempään tukeen, myöhemmin mahdollisesti siirtyminen tuettuun palveluasumiseen. Henkilökunta tavoitettavissa 24 h/vrk.

Palveluasuminen ja tuettu palveluasuminen

Turvallista asumista kodinomaisessa ympäristössä, jossa asukasta tuetaan ja kannustetaan mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen sekä siirtyminen kevyempään tukeen. Myöhemmin mahdollisesti siirtyminen omaan asuntoon ja jatkossa selviytyminen itsenäisesti päivittäisissä toiminnoissa. Tarvittaessa on mahdollista siirtyä vahvempaan tukeen tai tehostettuun palveluasumiseen. Henkilökunta tavoitettavissa klo 7-21 ja tarvittaessa myös yöllä.

Asuminen ja palvelut koejaksolla

Asukkaaksi tulemista edeltää koejakso, jonka aikana määritellään asukkaan hoivan ja tuen tarve. Tämän perusteella arvioidaan ja päätetään tulevasta palveluasumisesta.

Leväniemen toimintakeskus, Leväniementie 17, 79860 SUURAHO, Puh. (017) 559 9200, Y-tunnus: 0849386-6