Työ- ja päivätoiminta

Elämää luonnonkauniissa Leväniemessä

Työ- ja päivätoimintaa järjestetään Leväniemessä kaikille asukkaille heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tavoitteena on tukea asukkaiden arjessa selviytymistä ja lisätä heidän psykososiaalisia taitojaan. Työ- ja päivätoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon jokaisen henkilön omat taidot, kyvyt ja voimavarat sekä pyritään löytämään henkilökohtainen motivaatio toiminnan tekemiseen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle asukkaalle normaali elämä vuorokausi- ja työrytmeineen omahoitajan ja muun henkilökunnan antaman tuen ja avun turvin.

Leväniemen asumisyksikön yhteydessä on yhteinen päivätoiminta- ja liikuntatila sekä kunkin pienyksikön omat keittiö-, kiinteistönhuolto- ja pesulatilat. Lisäksi on ulkotyöalueet, joissa asukkaat voivat osallistua mm. puutarhanhoitoon, piha-alueiden siistimiseen ja kunnossapitoon sekä kasvihuoneviljelyyn.

Karvion kanavan läheisyydessä on Työkeskus Koskelo, jossa tehdään monipuolisia tekstiilitöitä sekä puusta erilaisia tarve- ja koriste-esineitä ja vanhojen puuesineiden korjaustöitä. Työtilat ovat avarat ja valoisat ja niissä on huomioitu esteetön liikkuminen erilaisilla apuvälineillä. Työpajan yhteydessä toimii myös pesula, jossa pestään Leväniemen ja ulkopuolistenkin pyykkejä. Pesula on auki ma-to 8-15 ja pe 8-14.

Työ- ja päivätoiminnan ohjaajina toimii ammattihenkilöstö, jolla on joko sosiaalialan ammattillinen pätevyys ja/tai substanssialueen osaaminen tai koulutus mm.  puutarhuri, tekstiilityön-, puutyön- ja ulkotyönohjaajat sekä ravitsemustyöntekijät ja siistijät.

Leväniemen toimintakeskus, Leväniementie 17, 79860 SUURAHO, Puh. (017) 559 9200, Y-tunnus: 0849386-6