Työ- ja päivätoiminta

Elämää luonnonkauniissa Leväniemessä

Työ- ja päivätoimintaa järjestetään Leväniemessä kaikille asukkaille heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tavoitteena on tukea asukkaiden arjessa selviytymistä ja lisätä heidän psykososiaalisia taitojaan. Työ- ja päivätoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon jokaisen henkilön omat taidot, kyvyt ja voimavarat sekä pyritään löytämään henkilökohtainen motivaatio toiminnan tekemiseen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle asukkaalle normaali elämä vuorokausi- ja työrytmeineen omahoitajan ja muun henkilökunnan antaman tuen ja avun turvin.

Leväniemen asumisyksikön yhteydessä on yhteinen päivätoiminta- ja liikuntatila sekä kunkin pienyksikön omat keittiö-, kiinteistönhuolto- ja pesulatilat. Lisäksi on ulkotyöalueet, joissa asukkaat voivat osallistua mm. puutarhanhoitoon, piha-alueiden siistimiseen ja kunnossapitoon sekä kasvihuoneviljelyyn.

Karvion kanavan läheisyydessä on Työkeskus Koskelo, jossa tehdään monipuolisia tekstiilitöitä sekä puusta erilaisia tarve- ja koriste-esineitä ja vanhojen puuesineiden korjaustöitä.Työtilat ovat avarat ja valoisat ja niissä on huomioitu esteetön liikkuminen erilaisilla apuvälineillä.

Työ- ja päivätoiminnan ohjaajina toimii ammattihenkilöstö, jolla on joko sosiaalialan ammattillinen pätevyys ja/tai substanssialueen osaaminen tai koulutus mm.  puutarhuri, tekstiilityön-, puutyön- ja ulkotyönohjaajat sekä ravitsemustyöntekijät ja siistijät.

Leväniemen toimintakeskus, Leväniementie 17, 79860 SUURAHO, Puh. (017) 559 9200, Y-tunnus: 0849386-6