Asuminen

Asuminen Leväniemessä

Leväniemessä on 65 asukaspaikkaa. 37 kehitysvammaisille, 22 mielenterveyskuntoutujille ja 6 muille palveluasumista tarvitseville asukkaille.

Leväniemi tarjoaa tehostettua palveluasumista, palveluasumista ja tukiasumista.

Jokaiselle asukkaalle tehdään yksilöllinen palvelusuunnitelma ja itsemääräämisoikeussuunnitelma. Palvelusuunnitelmassa määritellään kunkin asukkaan tarvitsema tuki ja apu sekä osallistuminen päivä- ja työtoimintaan. Leväniemessä on omahoitajajärjestelmä.

Leväniemessä on kaksi omaa lääkäriä; yleislääkäri ja psykiatrian erikoislääkäri. He pitävät vastaanottopäivää vuoroviikkoina. Asukkaille tehdään säännölliset terveystarkastukset. Kuntoutumisen tukena on myös oma fysioterapeutti, painopiste on ennaltaehkäisevässä ohjauksessa. Leväniemessä on FA-tuoli ja suolahuone. 

Yhteisistä asioista keskustelemme ja päätämme yhteisökokouksissa ja lisäksi Leväniemessä toimii aktiivinen asukasneuvosto. Asukkaille suoritetaan vuosittain kysely, jossa kartoitetaan toiveita ja sitä, mitä mieltä Leväniemen palveluista ja toiminnoista ollaan. Joka toinen vuosi kysely suoritetaan myös omaisille. Leväniemessä järjestetään joka vuosi omaistenpäivä. Se on vuorovuosin kesällä ja talvella.

Asumisen lisäksi tarjoamme monipuoliset mahdollisuudet ohjattuun työ-, päivä- ja vapaa-ajan toimintaan. Järjestämme retkiä lähiympäristöön ja välillä kauemmaksikin. Retket suunnitellaan joka vuosi asukkaille suoritettavan retkikyselyn pohjalta.

 

Tehostettu palveluasuminen – KOTIRANTA

Turvallista asumista kodinomaisessa ympäristössä, jossa asukasta tuetaan ja kannustetaan mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen. Tarkoitettu ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville kehitysvammaisille. Henkilökunta on paikalla 24 h/vrk.

Tehostettu palveluasuminen – PIENRYHMÄKODIT

Koivula mielenterveyskuntoutujille, Kallio kehitysvammaisille ja D-rivitalo. Turvallista asumista kodinomaisessa ympäristössä, jossa asukasta tuetaan ja kannustetaan mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen. Toimintakyvyn kohentumisen myötä tavoitteena on siirtyminen kevyempään tukeen. Henkilökunta paikalla 24 h/vrk.

Palveluasuminen

Turvallista asumista kodinomaisessa ympäristössä, jossa asukasta tuetaan ja kannustetaan mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen sekä siirtyminen kevyempään tukeen. Henkilökunta tavoitettavissa klo 7-21 ja tarvittaessa myös yöllä.

Tukiasuminen

Viisi rivitaloasuntoa mielenterveyskuntoutujille työkeskuksen yhteydessä Karviossa.

Asuminen ja palvelut koejaksolla

Asukkaaksi tulemista edeltää koejakso, jonka aikana määritellään asukkaan hoivan ja tuen tarve. Tämän perusteella arvioidaan ja päätetään tulevasta palveluasumisesta.

Tervetuloa Leväniemeen

TULE MUKAAN