Työ- ja päivätoiminta

Ohjattu työ- ja päivätoiminta

Ohjattua työ- ja päivätoimintaa järjestetään Leväniemessä kaikille asukkaille heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tavoitteena on tukea asukkaiden arjessa selviytymistä ja lisätä heidän psykososiaalisia taitojaan. Työ- ja päivätoiminnan suunnittelussa otetaan huomioon jokaisen henkilön omat taidot, kyvyt ja voimavarat sekä pyritään löytämään henkilökohtainen motivaatio toiminnan tekemiseen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle asukkaalle normaali elämä vuorokausi- ja työrytmeineen omahoitajan ja muun henkilökunnan antaman tuen ja avun turvin.

Leväniemen asumisyksikön yhteydessä on yhteinen päivätoimintatila, Rantakammari ja liikuntatila, Kuntokammari. Lisäksi on ulkoalueet, joissa asukkaat voivat osallistua mm. puutarhanhoitoon, piha-alueiden siistimiseen ja kunnossapitoon sekä kasvihuoneviljelyyn.

Työ- ja päivätoimintaa järjestetään myös muille kuin Leväniemessä asuville.

Green Care LuontoHoiva -laatumerkki

Leväniemelle on myönnetty Green Care LuontoHoiva -laatumerkki elokuussa 2019 ohjatun työ-, päivä ja vapaa-ajan toiminnan osalta. Ohjattujen toimintojen painopiste on Leväniemessä aina ollut luontoon ja ulkoiluun liittyvissä toiminnoissa ja viime vuosina olemme lisänneet suosittua eläinavusteista toimintaa. Ohjaajan mukana töissä on kerran viikossa koira, kaverikoirat vierailevat Leväniemessä ja teemme maatilavierailuja.

Työkeskus Koskelo

Karvion kanavan läheisyydessä on Työkeskus Koskelo, jossa tehdään monipuolisia tekstiilitöitä sekä puusta erilaisia tarve- ja koriste-esineitä. Työtilat ovat avarat ja valoisat ja niissä on huomioitu esteetön liikkuminen erilaisilla apuvälineillä.

Ohjaajat

Työ- ja päivätoiminnan ohjaajina toimii ammattihenkilöstö, jolla on alan joko sosiaalialan ammatillinen pätevyys, alan käytännön kokemus tai koulutus.

Vapaa-aika

Leväniemessä järjestetään monenlaista toimintaa, joihin asukkaat voivat valintansa mukaan osallistua. Säännöllisesti kokoontuvia piirejä ovat mm. miesten- ja naistenpiirit, sosiaalisten taitojen ryhmä, käsityö-, liikunta-, kokki-, musiikki- ja taidepiirit. Kiinnostusten mukaan käydään ratsastamassa, keilailemassa, elokuvissa sekä järjestetään tapahtumia Leväniemen alueella: saappaanheittokilpailut, karaokelaulajaiset, leikkimieliset olympialaiset ym. Vuosittain järjestetään pilkki- ja rantaongintakilpailut.

Kirjastoauto käy Leväniemessä kahden viikon välein. Kaupassa ja muualla asioimassa käydään sovitusti ja tarvittaessa autetusti Karviossa, kirkonkylällä tai lähikaupungeissa.

Vapaa-aikaa voi viettää myös vierailemalla toisten asukkaiden luona tai kutsumalla vieraita kotiin.

Leväniemen kaunis pihapiiri metsään ja järveen rajoittuvana hoidettuna puutarhana istutuksineen ja oleskelualueineen tarjoaa hyvät puitteet myös omaehtoiseen ulkoiluun ja oleiluun. Meillä on esteetön ranta-alue, jossa suuri grillikatos, rantasauna ja uimaranta laitureineen. Kesäkaudella ohjattu uiminen, veneily ja rantaoleilu kuuluvat vakiotoimintoihin.

Tervetuloa Leväniemeen

TULE MUKAAN