Yleistä

Leväniemen toimintakeskus

Kylämäinen asumisyhteisö sijaitsee luonnonkauniilla paikalla, puhtaan Juojärven rannalla Heinävedellä, Itä-Suomessa.
Leväniemen toimintakeskus on Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiön hallinnoima yksityisen sosiaalipalvelualan yksikkö.
Säätiö on perustettu toukokuussa 1988 ja se rekisteröitiin joulukuussa 1988. Säätiö on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on harjoittaa ja edistää ylläpitämissään toimintayksiköissä Heinäveden kunnassa kaikenlaista vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumiseen ja palveluihin liittyvää yleishyödyllistä harrastusta, toimintaa, valmennusta, koulutusta ja työnohjausta.
Tarkoitustaan säätiö toteuttaa rakentamalla ja ylläpitämällä asuntoja em. henkilöiden tarpeisiin. Säätiö voi järjestää myös vammaisten palveluun liittyvänä asukkailleen sopeutumisvalmennusta, harrastus-, virike- ja kulttuuripalveluja.

Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiön hallitukseen kuuluvat:

Katja Kareinen, henkilöstöjohtaja, (Joensuu), puheenjohtaja
Sari Malinen, erityisopettaja, (Kuopio), varapuheenjohtaja
Seita Vesa, OTT, (Liperi), sihteeri
Juha Minkkinen, psykologi, (Joensuu), jäsen
Seppo Tuovinen, insinööri, (Siilinjärvi), jäsen
Matti Vihma, yrittäjä, (Heinävesi), jäsen
Elise Virnes, opetusneuvos, (Helsinki), jäsen

 

Tervetuloa Leväniemeen

TULE MUKAAN